วิธีติดตั้ง Wise Care 365 Pro

1 ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเสร็จแล้วอย่าพึ่งเปิดโปรแกรม
2 ก็อปไฟล์ WiseCare365.exe ไปวางทับในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม

Copyright : axe tutorials