วิธีติดตั้ง VMware Workstation 15

1 ถ้ามีตัวเวอร์ชั่นเก่า ให้ถอนการติดตั้งออกก่อน
2 ติดตั้งโปรแกรม โดยรันไฟล์ “Install ENG.cmd”
3 ติดตั้งเสร็จ พร้อมใช้งานทันที

แถม VMware Tools

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials