วิธีติดตั้ง Photoshop Lightroom CC 2019

1 ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2 รันไฟล์ “Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 v8.0.0.exe”
3 กด OK
4 กด Install

เวอร์ชั้นนี้รองรับ Windows 7 Service Pack 1, Windows 10 Version 1709 ขึ้นไป ( x64 เท่านั้น)

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials