วิธีติดตั้ง Illustrator CC 2019

1 ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน
2 รันไฟล์ Set-up.exe
3 รอโปรแกรมติดตั้ง
4 เสร็จ
5 ติดตั้งตัว “Adobe CC 2019 Home Screen Fix”

ติดตั้งเสร็จเป็นตัวเต็ม ไม่ต้องแครกหรือ Patch
ห้ามอัพเดทโปรแกรม

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials