วิธีติดตั้ง idm

1 ลงโปรแกรม
2 ปิดโปรแกรม idm ที่ taskbar คลิกขวาเลือก ออกจาก idm
3 ปิดแอนตี้ไวรัส
4 แตกไฟล์ “idm.6.31.9+patch” แล้วก็อปไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม
5 คลิกขวาไฟล์ “idm.6.31.9+patch.exe” เลือก Run As administrator จากนั้นกด Patch
6 ใส่ชื่ออะไรก็ได้ ใส่ 2 ครั้ง
6 กด Exit
7 เปิด idm ขึ้นมา เสร็จเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials