วิธีติดตั้ง Gom Player Plus | Tutorial Guide |

1 ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเสร็จแล้วอย่าพึ่งเปิดโปรแกรม
2 ก็อปไฟล์ “GOM64.exe” ไปวางทับในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม

C:\Program Files\GRETECH\GOMPlayerPlus
หรือ
C:\Program Files (x86)\GRETECH\GOMPlayerPlus

Copyright : axe tutorials