วิธีติดตั้ง Foxit PhantomPDF Business

1 ติดต้ังโปรแกรม ติดตั้งเสร็จอย่าพึ่งเปิดโปรแกรม
2 ไปที่โฟลเดอร์ Crack ก็อปทั้งหมดไปวางใว้ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม
3 รัน “Express2BusinessFix New.reg” กด Yes
4 เสร็จ

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials