วิธีติดตั้ง CyberLink YouCam 7

1 ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรม
2 คลิกขวาไฟล์ CYCD7Patch.exe เลือก Run as Admin
3 เปิดโปรแกรมขึ้นมา
4 ไม่ต้อง register และอย่าทำการอัพเดทโปรแกรม

สำหรับคนอยากอัพเดทโปรแกรมให้ทำตามนี้
1 ปิดโปรแกรม และปิดที่ service ของโปรแกรมที่ task manager
2 ติดตั้งอัพเดทโดยรัน Update.exe
3 เสร็จ

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials