วิธีติดตั้ง CCleaner Pro

1 ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเสร็จให้ปิดโปรแกรม
2 ก็อบไฟล์ในโฟลเดอร์ Crack ไปวางทับในโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม

C:\Program Files\CCleaner

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials