วิธีติดตั้ง Capture One Pro

1 ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2 ติดตั้งโปรแกรม
3 เปิดโปรแกรม
4 รัน Keygen
5 จะได้หน้าต่าง CMD สีดำให้ใส่ 0 แล้ว Enter
6 ก็อปคีย์ไปกรอกในโปรแกรม
7 ก็อปคีย์จากในโปรแกรมมากรอกในหน้าต่างสีดำ แล้ว Enter แล้วจะได้โค๊ดให้ก็อปไปกรอกในโปรแกรมอีกครั้ง
8 รันไฟล์ Host Patch.bat (คลิกขวาเลือก Run as Administrator)
9 อย่าอัพเดทโปรแกรม

Copyright : axe tutorials