วิธีติดตั้ง Adobe Animate CC 2019

ถ้ามีตัวเก่า cc 2019 ให้ทำการถอนการติดตั้งออกก่อน

1 ตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อน
2 รันไฟล์ Set-up.exe
3 รอโปรแกรมติดตั้ง
4 เสร็จ
5 ถ้าเปิดโปรแกรมแล้วขึ้นหน้า Loading… ให้ทำการใช้ตัว “Adobe CC 2019 Home Screen Fix”

ติดตั้งเสร็จเป็นตัวเต็ม ไม่ต้องแครกหรือ Patch
ห้ามอัพเดทโปรแกรม

Copyright : axe tutorials