วิธีติดตั้งออฟฟิค 2013

1 ติดตั้งโปรแกรมเข้าไปที่โฟลเดอร์ “Microsoft Office 2013” จากนั้นรันไฟล์ Setup.exe
2 ติดตั้วตัวภาษาไทยเข้าไปที่โฟลเดอร์ “Microsoft Office 2013 Thai” จากนั้นรันไฟล์ Setup.exe

– ตัวนี้ไม่มีภาษาไทยของ Visio และ Project

ใส่ความเห็น

Copyright : axe tutorials